Industriell IT

Sprymer är verksamt inom området Industriell IT. Vi hjälper våra kunder inom hela spannet från grundläggande automation till överordnade system för styrning och uppföljning av produktionen, och rapportering samt integration med affärssystem.

Branscher

Sprymer är experter på stödsystem för tillverkande industri och vår erfarenhet omfattar en mängd olika branscher som t.ex. kemisk industri, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, stålproduktion samt tillverkning av papper och pappersmassa. Vi har även erfarenhet från tillverkande och bearbetande verkstadsindustrier.

Erbjudande

Sprymer erbjuder ett komplett paket av tjänster och lösningar som hjälper tillverkande industri att öka sin lönsamhet. Vårt erbjudande omfattar hela livscykeln hos ett produktionsstödssystem. Vi stöttar våra kunder från tidiga faser med nulägesanalyser och behovskartläggningar, framtagning av investeringskalkyler, kravinsamling och specifikation, till nyckelfärdiga leveranser följt av support och systemunderhåll.

Senaste Nyheten